Program Busstorget 2023

Med reservation för ändringar
Moderator: Anna Grönlund

 Dag 1, 20 april

11.30-12.30 Lunch

Busstorget 2023 inleds med en gemensam lunch.

12.30-13.00 Välkomna!
Sveriges Bussföretag, arrangerande fordonstillverkare och utställare hälsar välkomna.

13.00-13.40 Vasaloppet och trendspaningar   
Lyssna på spaningar kring vilka trender som kommer påverka framtidens evenemang och resande, och hör mer om hur logistiken fungerar under Vasaloppet.

Medverkande:

Johan Eriksson, VD Vasaloppet

Mats Wiberg, transport- och logistikansvarig Vasaloppet samt ansvarig för beställningstrafik på Hedmans Buss

13.45-14.30 Nyheter från Transportstyrelsen
Vi får besök av representanter från Transportstyrelsen som kommer berätta mer om aktuella frågor – bland annat begränsade företagskontroller, nya regler med anledning av mobilitetspaketet och tillsyn av trafiktillstånd.

Medverkande:

Gunilla Yourstone, sektionschef kör- och vilotider, Transportstyrelsen

Mattias Persson, utredare kör- och vilotider, Transportstyrelsen

14.35-15.00 Avtalsrörelsen 2023  
Vid tiden för Busstorget är vi mitt i årets avtalsrörelse. Hör mer om hur diskussionerna går från bussbranschens sida och vilka trender som går att se för hela näringslivet.

Medverkande:

Linn Sidén, förhandlingschef Sveriges Bussföretag

15.00-15.45 Kaffe och mingel
Fika och mingeltid med kollegor, arrangerande fordonstillverkare och utställare. Passa på att titta på utställningsbussarna, prata med utställarna och ställ frågor till Sveriges Bussföretags representanter på plats. Passa också på att delta i tävlingen bland utställarna!
15.45-16.45 Rundvandring i bussarna
Gruppvisa föreläsningar med gruppledare om tio minuter per busstillverkare. Hör de senaste nyheterna från respektive tillverkare och passa på att ställa frågor. Alla deltagare besöker alltså alla fordonstillverkare i grupper med ledare.
16.45-17.30 Mingel i utställningen
Mingeltid med kollegor, arrangerande fordonstillverkare och utställare. Passa på att titta på utställningsbussarna, prata med utställarna och ställ frågor till Sveriges Bussföretags representanter på plats. Passa också på att delta i tävlingen bland utställarna!
17.30-18.30 Egentid
18.30-19.00 Mingel med välkomstdrink
Mingla med kollegor och intressenter i branschen.

19.00 Trerätters middag
Välkomna till kvällens middag! Som deltagare på Busstorget bjuder vi dig på en trerätters middag inklusive dryck i trevliga branschkollegors sällskap.

Efter middagen blir det fortsatt mingel i baren och även nattamat framåt sena kvällen.


Dag 2, 21 april

09.00-09.25 På gång inom turist- och beställningstrafik
Vad är bra att ha koll på just nu när det kommer till beställningstrafiken? Du får också höra mer om genomförda och kommande aktiviteter från Sveriges Bussföretag.

Medverkande:

Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag

09.30-09.55 Resegarantiutredningen
Till sommaren ska den statliga utredningen om resegarantisystemet vara färdig. Vi får besök av representanter för utredningen som berättar om vilka slutsatser man dragit hittills.

Medverkande:

Svante Johansson, särskild utredare

Joakim Hall, utredningssekreterare

10.00-10.30 Statssekreterare Johan Davidson
Sverige fick en ny regering i höstas där Andreas Carlson (KD) blev bostads- och infrastrukturminister. Vi möter hans statssekreterare Johan Davidson på scenen.

Medverkande:

Johan Davidson, statssekreterare hos infrastrukturminister Andreas Carlsson

10.30-11.15 Fika och mingel i utställningen
Fika och mingeltid med kollegor, arrangerande fordonstillverkare och utställare. Passa på att titta på utställningsbussarna, prata med utställarna och ställ frågor till Sveriges Bussföretags representanter på plats. Passa också på att delta i tävlingen bland utställarna!

11.15-11.45 Förarbristen – vad gör branschen och vad kan företagen göra?
Bristen på personal, särskilt i spåren av pandemin, är påtaglig för företagen och särskilt inom turist- och beställningstrafiken. Vad gör branschen gemensamt, och vad kan företagen göra?

Medverkande:

Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen

11.50-12.40 Förarmiljö och förarstöd  
Fordonstillverkarna har en gemensam diskussion kring förarmiljö och förarstöd. Perspektiv ges på säkerhet, ergonomi, effekter av en bra förarmiljö och hur utveckling av förarmiljöerna går till.

Medverkande:

Representanter från arrangerande fordonstillverkare

12.45-13.00 Avslutning av Busstorget 2023
Vi avslutar Busstorget 2023 och presenterar vinnare i tävlingen bland utställarna.
13.00 Lunch